Eerste bezoek

Voor uw eerste afspraak trekken we wat meer tijd uit. Zo kunnen we goed kennis maken en een uitgebreid mondonderzoek doen. Over het algemeen voeren we tijdens deze eerste afspraak geen behandeling uit. Behalve als daar een dringende reden voor is, bijvoorbeeld als u pijn heeft.

Tijdens het eerste consult bespreken we uw wensen, eventuele klachten en uw algemene gezondheid. Wij onderzoeken uitgebreid uw mond, gebit en tandvlees. Ook maken we eventueel röntgenfoto’s, zodat we een overzicht van uw gebitssituatie hebben.

Foto’s

Röntgenfoto’s zijn erg belangrijk voor een goede diagnose. Daarom hebben wij twee bitewing-foto’s van uw gebit nodig, eventueel mogelijk aangevuld met een overzichtsfoto (OPG) van de gehele kaak.

Als uw vorige tandarts recent nog foto’s heeft gemaakt, ontvangen we deze graag digitaal voorafgaand aan uw eerste behandeling. Dan is het niet nodig dat we opnieuw foto’s maken. U kunt deze foto’s opvragen bij uw vorige tandarts.

Persoonlijk behandelplan

Met de uitkomst van het onderzoek en de foto’s bespreken wij uw gebitssituatie en de mogelijkheden om het gebit optimaal gezond te krijgen of te houden. Daar hoort ook een tijds- en kostenindicatie bij. Informatie over behandelingen kunt u nalezen op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Soms plannen we een extra afspraak in voor aanvullend onderzoek voor het opstellen van een uitgebreid behandelplan. Bijvoorbeeld om lichtfoto’s of  afdrukken van het gebit te maken.

Naar aanleiding van de intake en het bespreken van uw wensen, maken we een persoonlijk behandelplan voor de komende jaren. Indien nodig bespreken wij deze met u in een aparte afspraak.
Als financiële overwegingen een belemmering vormen om een behandelplan in één keer uit te voeren, kunnen we een plan in fasen opstellen. Behalve als dit op tandheelkundig gebied problemen oplevert.

Uw wensen

Wij voeren behandelingen uit volgens zorgvuldig opgestelde protocollen. Daarbij doen we ons best om de tandheelkundige behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Behandelingen die pijnlijk kunnen zijn, voeren we in principe altijd onder lokale verdoving uit. Heeft u vragen of wensen? Bespreek deze dan met ons, dan houden wij daar graag rekening mee.

Bijhouden van gegevens

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.