Tand of kies trekken

Als een tand of kies erg beschadigd is, er een ontsteking zit of deze geen houvast meer heeft in het kaakbot, kan het nodig zijn om ‘m te trekken.

Wat moet u de tandarts vooraf vertellen

Let op: als u antistollingsmiddelen gebruikt of hartklachten heeft, zijn er soms extra voorzorgsmaatregelen nodig voor het trekken van tanden of kiezen. Meld dit dan altijd voorafgaand aan de behandeling.

De behandeling

U krijgt een plaatselijke verdoving voor het gebied rond de tand/kies of een hele kaak. Deze laten we rustig inwerken. Allereerst wordt de verdoving getest met een instrument. Als de verdoving goed zit gaat de behandeling verder, zo niet, verdoven we bij. Vervolgens wordt met instrumenten de tand of kies voorzichtig getrokken. Indien nodig hecht de tandarts hecht de wond, de hechting lost vanzelf op. Daarna wordt een gaasje geplaatst waar u gedurende 30 tot 45 minuten op moet bijten. Dit zorgt voor een betere bloedstolling. Heeft u een prothese geplaatst gekregen? Laat deze dan als het kan 24 uur op zijn plaats

Na de behandeling

We adviseren om een uur na de behandeling 2 paracetamol (2x 500mg) in te nemen, dit verzacht de pijn als de verdoving uitwerkt.

Hieronder vind u de algemene instructies:

  1. Spoel de mond niet gedurende de eerste dag. Uiteraard dient er ’s avonds gepoetst te worden, u mag de wond ontzien.
  1. Zuig niet aan de wond.
  2. Vermijd hete dranken en hard vast voedsel. Kies koele dranken en zacht of vloeibaar voedsel.
  3. Wanneer de wond opnieuw begint te bloeden, gebruik dan een dubbelgevouwen gaasje. Plaats deze op de bloedende plaats en bijt hier gedurende dertig minuten stevig op. Enige bloeding is normaal, vaak is dat veel speeksel, gemengd met een beetje bloed. Neem bij twijfel contact met ons op.
  1. Als u pijn ervaart, neem dan paracetamol of ibuprofen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Als de pijn langer dan 5 dagen aanhoudt, neem dan contact met ons op.
  2. Bijt niet op een verdoofde lip of tong. Dit veroorzaakt een lelijke wond en kan gevoelig zijn na uitwerking van de verdoving.
  3. Vermijd zware lichamelijke activiteiten zoals sporten of tillen de eerste 24 uur na de behandeling
  4. Rookt u? Roken vermindert de wondgenezing en zorgt voor meer napijn. Probeer zo min mogelijk te roken tijdens de herstelperiode.
  5. Eventuele hechtingen lossen vanzelf op.

 

Als u nog vragen heeft of als u zich zorgen maakt over uw herstel, aarzel dan niet om contact op te nemen via 024-3230030